ALTIUS HP CVK:er med integrerad LuerSafe ventil kan med fördel användas tillsammans med IPA proppar typ CUROS från 3M. LuerSafe ventilerna har visat sig hålla en högre aseptisk nivå än KIMAL:s tidigare CVK:er utan LuerSafe ventiler. Tillsammans med IPA 70% proppar är våra LuerSafe ventiler redan desinfekterade efter att propparna har avlägsnats.

SYLAK AB kommer att ställa ut under SAMTIT dagarna i Göteborg, Vi kommer visa bla. följande produkter Pupillometer – Ett instrument för att mäta Pupillreaktionen OTube –  anestesislang med integrerad samplingsslang Visiofocus Pro –  termometer Silent Knight – Tabletkrossaren www.samtit.nu Välkomna till vår monter. Ta med Er utställningskoden så har ni möjlighet att vinna något. […]

SYLAK kommer att visa följande unika sårbehandlingsprodukter Manukahonungsprodukter från Advancis Medical ”Activon, Activon Tulle, Algivon och Algivon Plus Silikonkontaktlager från ReSkin Spycra Contact och Spycra Protect Superabsorbent sortiment Eclypse webbadress till Sårbehandlingssysmposium http://insightevents.se/sarbehandlingssymposium Välkomna till vår monter.   SYLAK AB